پروژه مهندس پسیان نیاوران

ویلای مهندس شمعی لواسان

پروژه دکتر قوامیان ظفر

پروژه مهندس سروش آجودانیه

خیابان فرشته

طراحی و اجرای لابی

طراحی کابینت مدرن

مسکن گلدشتاین

مرکز جدید این آستین