طراحی و دکوراسیون درمانی

طراحی و دکوراسیون داخلی  فضاهای درمانی از جمله مواردی است که از اهمیت بسیار زیادی برخوردار هستند زیرا زمانی که افراد به دلایل مختلف در این فضاها حضور دارند بایستی  احساس خوب و رضایت بخشی نسبت به آن فضا داشته باشد و شرایط به گونه ای باشد که سبب افزایس روحیه تحمل و صبر در افراد گردد متاسفانه در اکثر فضاهای درمانی به دلیل عدم رعایت نکات اصولی افراد دچار تنش ، سردرگمی و اضطراب میشوند . این امر به عنوان یک پارامتر منفی مانع از مدیریت صحیح  مکان درمانی و همچنین ایجاد آرامش در افراد برای صبوری در حین پروسه درمانی آنها میشود .

توجه به نکاتی همچون نورپردازی اصولی و رعایت استانداردهای روشنایی انتخاب متریال های صحیح و ایجاد المان هایی جهت سرگرمی افراد در فضای انتظار یک واحد درکانی میتواند از جمله پارامترهای مهم و تاثیر گذار در این امر باشد .