طراحی و دکوراسیون اداری و تجاری

طراحی و دکوراسیون اداری فضاهای اداری بسیار حایز اهمیت است و بی شک میتواند سبب بهینه سازی فعالیت روزانه افراد و نهایتا سبب افزایس راندمان بنگاه اقتصادی گردد .

اصول طراحی و دکوراسیون به عنوان یک مبنای حرفه ای در چیدما و استاندارد نمودن فضای کار ، امری بسیار ضروری است که بایستی توسط متخصصان این حوزه انجام پذیرد .

رستوران

طراحی و دکوراسیون داخلی مکان های تجاری همچون رستوران و کافی شاپ از جمله مواردی هستند که بایستی مورد اهمیت و نوجه قرار گیرد .

بیشتر افراد بعد از سپری کردن یک فعالیت روزانه به دنبال مکانی جهت استراحت و تفریح در بیرون از منزل هستند که این انتخاب میتواند در بعضی از موارد یک رستوران و یا یک کافی شاپ مناسب هستند و معمولا اگر افراد بعد از یکبار حضور آن مکان را با خاطره ای خوش ترک نمایند بی سک از مشتریان همیشگی آن مکان تفریحی میشوند و همواره آنجا را به دوستان و اطرافیان خود توصیه خواهند نمود .

یکی از مواردی که در فضاهای اینچنینی میتواند سبب آرامش و رضایت مندی افراد شود تبدیل شدن میز نشیمن به یک فضای خصوصی است فضایی که میتواند بدون استفاده از عناصری مانند دیوار تنها با ایجاد مرز بصری به عنوان مثال تاریک و روشن نمودن فضای مشاعات و میز نشیمن گردد.